Assortiment


Webshop


Veelgestelde Vragen

Algemene Voorwaarden


Contact 

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. 
Hobbybus sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. 
Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Hobbybus kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of -sites.
Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
De informatie, zoals gegevens, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen en bestanden op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of vermenigvuldigd. 
Hobbybus heeft van al het materiaal het auteursrecht.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Privacyverklaring
De persoonlijke gegevens van de bezoeker worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Hobbybus respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van deze website zo veilig mogelijk gebeurd.

 
 

   © 2021 - www.hobbybus.nl - info@hobbybus.nl - disclaimer